نکات مهم صورتحساب های اصلی ،ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش

سوالات متدوال
 1. موضوع های صورتحساب الکترونیکی اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش است.
 2.  اولین صورت حسابی که برای خریدار خود ارسال می کنید صورتحساب اصلی می گویند.
 3.  به فاکتورهای ابطالی و اصلاحی و برگشت از فروش صورتحساب های ارجاعی می گویند.
 4. صورتحساب های ارجاعی مانند صورتحساب اصلی دارای شناسه یکتای مالیاتی 22 رقمی می باشد و باید به کارپوشه ارسال شود.
 5.  برای تغییر تاریخ باید صورتحساب را ابطال کرده و صورتحساب جدیدی ارسال کنید.
 6.  برای تغییر شناسه کالا یا خدمت باید صورتحساب اصلی را ابطال کرده و صورتحساب جدید را ارسال کنید طبیعتاً لازم است تاریخ آن در 21 روز گذشته باشد.
 7. اگر فاکتور اصلاحی ارسال کرده باشید و هنوز تایید نشده باشد، فاکتور مرجع یا اصلی آن را ابطال کنید، فاکتور (فاکتورها) اصلاحی هم ابطال خواهد شد.
 8. جهت تغییر اطلاعات خریدار لازم است صورتحساب را ابطال کرده (صورتحساب ابطالی را ایجاد و به کارپوش ارسال کنید) و پس از آن ویرایش اطلاعات را انجام داده و صورتحساب جدید به کارپوش ارسال کنید.
 9.  کد شعبه خریدار و کد شعبه فروشنده جزو موارد اصلاحی نبوده و لازم است صورتحساب را ابطال کرده و صورتحساب جدیدی ایجاد کنید.
 10.  برای تغییر روش تسویه (نقدی، نسیه، نقدی٫نسیه)، و مبلغ صورتحساب می توانید صورتحساب اصلاحی ایجاد و به کارپوشه ارسال کنید.
 11.  زمانی که از حد مجاز عبور کرده باشید خریدار شما امکان تایید صورتحساب نخواهد داشت. لذا پس از رفع خطای حد مجاز لازم است صورتحساب اصلاحی ایجاد کرده و بدون تغییر به کارپوشه ارسال کنید تا خریدار بتواند از اعتبار خود استفاده نمایند. (این طبق قانون اعلام شده است) اما پیشنهاد می شود ، برای جلوگیری از محاسبه دوباره صورت حساب به جای صورتحساب اصلاحی، صورتحساب قبلی را ابطال کرده و صورتحساب جدیدی ایجاد نموده و به کارپوش ارسال نمایید. البته اگر فصل مالیاتی فاکتور اصلی گذشته باشد این پیشنهاد مفید نخواهد بود.
 12. تلاش کنید تا صورتحساب های ابطالی و اصلاحی خود را در فصل خودش به کارپوشه ارسال کنید چرا که تاریخ ارسال به کارپوش ملاک محاسبه آن برای اظهارنامه فصل است و آثار مالیاتی آن در فصل فعلی محاسبه خواهد شد. برای مثال اگر در تاریخ 1 تیرماه 1403 تصمیم بگیرید برای 30 خرداد 1403 صورتحسابی ایجاد و به کارپوش ارسال کنید، آثار مالیاتی آن در تیر ماه محاسبه خواهد شد. همچنین این مورد درباره صورتحساب های ارجاعی نیست صدق می کند.
 13.  در صورت حساب با موضوع برگشت از فروش نباید ما به التفاوت را فاکتور کنیم بلکه باید مقدار برگشت داده شده را کم کرده و باقی مانده را در فاکتور لحاظ کنید. برای مثال اگر اصل فاکتور 7 میلیون تومان بوده است و 3 میلیون تومان برگشت خورده شما باید فاکتوری به مبلغ 4 میلیون تومان، با موضوع برگشت از فروش ارسال کنید. در واقع برگشت از فروش همان اصلاحی منفی است.
 14. اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورت حساب اصلاحی/برگشت از فروش، وضعیت مرجع حتما باید یکی از وضعیت های (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش) باشد. برای مثال بعد از ایجاد صورتحساب اصلی و ایجاد یک صورتحساب اصلاحی می خواهید مجدداً صورتحساب اصلاحی را اصلاح کنید، به واکنش خریدار در دو مورد قبلی نیاز دارید یعنی خریدار باید به هر دو یا یکی از آن صورت حساب ها واکنش نشان داده باشد. پیشنهاد می کنیم در حالی که چند صورتحساب اصلاحی برای یک فاکتور ساخته اید، آن ها را ابطال کرده سپس صورتحساب جدیدی به کارپوشه ارسال کند.
 15. تاریخ و زمان صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت ازفروش، باید از تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلی بزرگتر باشد. یعنی تاریخ و زمان بعد از آن باشد. (طبیعتا نمی توان صورتحسابی که هنوز ارسال نشده را اصلاح یا ابطال کرد)
 16.  مهلت ابطال فاکتور در سامانه مودیان محدودیت زمانی ندارد. فقط باید در نظر داشت تاریخ ابطالی 21 روز گذشته باشد و بدانید آثار مالیاتی آن در فصل فعلی محاسبه خواهد شد.
 17.  رعایت بازه های زمانی مجاز صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت ازفروش ابلاغ شده ازسوی سازمان، الزامی است. طبق مستندات 7 روز بوده و در حال حاضر 21 روز قبل است. یعنی می توانید از امروز تا 21 روز قبل صورتحساب را ارسال کنید.
 18. روی صورتحساب “مرجع با هر وضعیت” و یا “ارجاعی با وضعیت درانتظارواکنش” می توان صورتحساب ابطالی صادر نمود. لازم به ذکر است:
 19. الف: امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن دروضعیت در انتظارواکنش یا ردشده باشد.
 20. ب: چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده وازآن نمی توان مجددا به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.
 21. نکته: امکان استفاده ازصورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.به عبارتی دیگر بعد از ابطال یک صورتحساب دیگر نمی توان بر روی آن هیچ نوع صورتحساب ارجاعی صادر کرد.
 22. هر صورتحساب فقط می تواند به عنوان مرجع یک صورتحساب ابطالی قرار گیرد.
 23.  به صورت همزمان امکان استفاده ازیک صورتحساب مرجع درصورتحساب اصلاحی و یا برگشت از فروش ابطال نشده وجود ندارد.
 24.  در الگوی صادرات نمی توان صورت حساب برگشت از فروش ثبت کرد یعنی فقط می توانید صورتحساب اصلاحی و ابطالی ارسال کنید.
 25. صورتحساب های صادرات به صورت نوع دوم یعنی بدون اطلاعات خریدار ارسال می شوند .
 26. در صورتحساب های نوع دو (بدون اطلاعات خریدار ) و صورتحسساب های صادرات روش تسویه نقدی است .
 27. در صورتحساب های پیمانکاری نیاز به “شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده” می باشد که این شناسه از ثبت قرارداد منعقد شده بین طرفین در سامانه مودیان  به دست خواهد آمد که الزاما این قرارداد ثبت شده باید در وضعیت تایید شد قرار گرفته باشد.
Amkmmodir

Amkmmodir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

آخرین مطالب