سوالات متداول در حوزه حق‌العمل کاری

۱. در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور قبل از تاریخ عقد قرارداد چه اتفاقی می‌افتد؟

قابل قبول نیست. تاریخ صدور صورتحساب باید برابر یا بزرگ‌تر از تاریخ شروع قرارداد باشد.

۲. در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور بعد از تاریخ عقد قرارداد و قبل از تاریخ شروع قرارداد چه اتفاقی می‌افتد؟

قابل قبول نیست. تاریخ صدور صورتحساب باید برابر یا بزرگ‌تر از تاریخ شروع قرارداد باشد.

۳. در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور بعد از تاریخ پیش‌بینی پایان قرارداد چه اتفاقی می‌افتد؟

تاریخ پیش‌بینی پایان قرارداد اهمیتی ندارد و تاریخ صدور صورتحساب با آن مطابقت داده نمی‌شود، در نتیجه صورتحساب در کارپوشه سامانه مودیان ثبت می‌شود.

۴. اگر مبلغ صورتحساب صادر شده بیش از مبلغ قرارداد باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

مبلغ قرارداد اهمیتی نداشته و مبلغ صورتحساب با آن مطابقت داده نمی‌شود، در نتیجه صورتحساب در کارپوشه سامانه مودیان ثبت می‌شود.

۵. با انتخاب گزینه عملیات حق‌العمل کاری توسط حق‌العمل کار آیا صورتحساب یا قلم کالای مورد نظر به کارپوشه آمر منتقل می‌شود؟

بله.

اگر بله، در کدام بخش کارپوشه و به چه نحوی کالا/خدمت انتقال داده شده قابل رویت است؟

صورتحسابی با شماره مالیاتی جدید با ساختاری متفاوت در کارپوشه آمر ایجاد می‌شود که شامل اطلاعات سرآمد صورتحساب و اقلامی است که بر روی آن‌ها عملیات حق‌العمل کاری انجام شده است.

۶. اگر گزینه عملیات حق‌العمل کاری توسط آمر انتخاب شود چه معنا و کارکردی دارد؟

آمر در کارپوشه سامانه مودیان امکان انتخاب گزینه عملیات حق‌العمل کاری را ندارد.

۷. از نظر هزینه و درآمد محاسبات بین حق‌العمل کار و آمر به چه صورت انجام می‌شود؟ (با توجه به این که نرخ کارمزد حق‌العمل کاری اختیاری است)

فرض کنید حق‌العمل کار فروش، تحت قرارداد حق‌العمل کاری یک یا چند صورتحساب ثبت کرده باشد، پس از انتخاب عملیات حق‌العمل کاری، کل مبلغ فروش کالاهای دارای شماره قرارداد حق‌العمل کاری به آمر اختصاص داده می‌شود. علاوه‌بر این حق‌العمل کار باید رای آمر خود یک صورتحساب کارمزد حق‌العمل کاری صادر کند. (آمر خریدار و حق‌العمل کار فروشنده است) نکته قابل توجه این است که حق‌العمل کار مختار است یا برای هر قلم فروش برای آمر صورتحساب کارمزد ثبت کرده و یا آخر هر ماه یک صورتحساب تجمیعی کارمزد برای آمر خود ثبت نماید و این امر به روش شناسایی درآمد حق‌العمل کار در دفاتر حسابداری‌اش مربوط می‌شود.

۸. پس از اصلاح قرارداد یک شماره قرارداد جدید و یک ردیف قرار داد جدید در کارپوشه ایجاد می‌شود. آیا می‌توان با شماره قرارداد اولیه صورتحساب در سامانه مودیان ثبت کرد؟

اگر قرارداد جدید را هر دو طرف قرارداد تایید کنند، قرارداد اولیه در حکم ابطال شده است. پس قبل از اصلاح قرارداد و تایید دو طرفه آن، صورتحساب‌های مربوطه به قرارداد اولیه در سامانه مودیان صادر شود و سپس در صورت نیاز، به اطلاح و تایید اصلاح قرارداد در کارپوشه پرداخته شود.

۹. آیا ابطال قرارداد نیاز به تایید دو طرف قرارداد دارد؟

بله.

Amkmmodir

Amkmmodir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

آخرین مطالب