سامانه مودیان برای نمایندگی‌های بیمه‌ و کارگذاری

برای ارسال صورتحساب‌های خود به اداره مالیات نیازمند شناسه اختصاصی می‌باشید. اما تا زمان تهیه آن می‌توانید از شناسه‌های عمومی استفاده نمایید. در جدول زیر شناسه‌های مربوط به نمایندگی‌های بیمه آورده شد.

شناسه خدمتنام خدمت
2330001022106شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه و تجهیزات کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقوع حوادثی مانند تصادف آتش سوزی، غرق شدن و به گل نشستن، همچنین هزینه های نجات و سهم مالک کشتی از زیان های همگانی را در حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است پرداخت نماید.
2330001022274شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به کانتینر ناشی از حادثه، سرقت و شرایط جوی در شرایط حمل و انبارداری را پرداخت نماید. بیمه کانتینر شامل بیمه بدنه و تضمین تعهدات گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر است.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
2330001022281شرکت بیمه تعهد می کند، خسارت هایی را که بیمه گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد می کند و مسئول جبران آن ها شناخته می شود، پرداخت نماید. بیمه مسئولیت حرفه ای، متصدیان حمل و نقل، کارفرما در قبال کارکنان، تولید محصول، سازندگان ابنیه و بیمه مسئولیت عمو
2330001022298شرکت بیمه تعهد می کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت ها را براساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه
2330001022304شرکت بیمه متعهد می شود در صورتی که راننده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی (اعم از جرح یا نقص عضو) شود یا فوت کند، هزینه معالجه یا غرامت فوت را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه نامه پرداخت نماید. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرک
2330001022090شرکت بیمه متعهد می شود در صورتی که خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری زمینی ناشی از حادثه، آتشسوزی و سرقت (کلی،جزئی) را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه نامه پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022083شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران کند. این رشته را می توان به سه بیمه باربری کالاهای وارداتی، صادراتی و داخل کشور تقسیم کرد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022076شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت های وارد شده به علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده را جبران کند. در این نوع بیمه نامه می توان خطرهای دیگر را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
2330001022069شامل پوشش های اضافی در بیمه نامه های زندگی است و خطرات امراض خاص، حوادث و معافیت که از کار افتادگی وقطع پرداخت حق بیمه را شامل می شود.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022052شرکت بیمه متعهد می شود، مستمری حداکثر تا مدت معینی مشروط بر این که بیمه شده تا آن تاریخ در قید حیات باشد پرداخت نماید. و با فوت بیمه شده مستمری قطع می گردد. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022045شرکت بیمه متعهد می شود تا مستمری را بطور قطع و یقین فقط تا مدت معینی پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022038در این بیمه ها پرداخت مستمری بستگی به عمر شخص دارد ، همین که شخص بیمه شده فوت شود پرداخت مستمری هم قطع می گردد. تعهد بیمه گر موکول به حیات بیمه شده است.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022021شرکت بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده به هر علت در هر زمان، سرمایه ذکرشده در بیمه نامه را به استفاده کنندگان و یا وراث قانونی وی بپردازد. چنانچه بیمه شده تا پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه بیمه نامه به علاوه سرمایه ایجاد شده از محل مشار
2330001022014شرکت بیمه تعهد می کند که در صورت حیات بیمه شده، در پایان مدت بیمه، سرمایه بیمه را به وی پرداخت نماید.در این بیمه ها تعهد بیمه گر موکول به حیات بیمه شده، تا تاریخ مشخص در بیمه نامه است. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001031122خدمات مالی و بیمه
2330001031139خدمات بهداشتی و درمانی
2330001031146خدمات آموزش و پرورشی
2330001031153خدمات مسافرتی و غذا و اقامت و سرگرمی
2330001031160خدمات شخصی و خانگی
2330001022113به بیمه های حمایت و غرامت اطلاق می شود که مسئولیت مالکان کشتی در برابر هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها تحت پوشش قرار می دهد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022120شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه شناورهای زیر دریایی یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، تصادم، آتش سوزی، در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022137شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزی و دزدی هوایی را، در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022144شرکت بیمه تعهد می کند که خسارت ها یا زیان های ناشی از طراحی، ساخت، نصب و نگهداری سازه ها و ماشین آلات را که مسئولیت آن ها به مهندسان مربوط است، براساس شرایط بیمه نامه جبران کند. بیمه مهندسی خود 9 زیر مجموعه دارد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
2330001022151شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت وارده به بخش های مختلف، همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف
2330001022168بیمه اعتبار به دو بخش ظرفیت بدهی (داخلی) و صادرات تقسیم می شود. اعتبار ظرفیت بدهی، مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی، در برابر ریسک عدم بازپرداخت تحت پوشش قرار می گیرند. اعتبار صادرات،تامین مطالبات بیمه گذار یا ذی نفع در رابطه با فروش کالاهای صادراتی در قال
2330001022175شرکت بیمه تعهد می کند، زیان هایی که بر اثر بروز حادثه (آتش سوزی، انفجار، سیل و…) و سرقت (اعم از مسلحانه و غیرمسلحانه) به وجوه نقد و اوراق موجود در صندوق و خزانه (بانک ها، موسسات مالی و…) یا در حال جابه جایی وارد می شود را جبران کند. به طور کلی بیمه
2330001022182شرکت بیمه تعهد می کند، زیان هایی که ناشی از نوسانات نرخ ارز در عقد قراردادهای تجاری و یا دریافت وام های ارزی را تا نسبت مشخصی (حدود25%) را جبران کند. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022199شرکت بیمه تعهد می کند، زیان هایی که ناشی از عملکرد کارکنان بیمه گذار از قبیل عدم صداقت، خیانت در امانت و اختلاس پول، اسناد اعتباری ، اوراق بهادار را جبران کند. بیمه گذاران عمدتا بانک ها و موسساتی هستند که وظیفه نگهداری، مبادله و جابجایی پول و اسناد
2330001022205شرکت بیمه تعهد می کند، زیان های ناشی از وقفه حاصله در روند تولید که شامل: هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و نیز سود ناخالص از دست رفته بیمه گذار را جبران کند. توقف تولید عمدتا ناشی از شکست ماشین آلات، دستگاه ها بصورت ناخواسته
2330001022212بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد، همانند خطر زمین لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله و شکست شیشه، با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022229شرکت بیمه تعهد می کند، زیان های ناشی از وقوع بلایای طبیعی ناشی از زلزله و سیل واده شده به ابنیه و منازل مسکونی را پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022236بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد، همانند خطر زمین لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله و سرقت با حرز، با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022243شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت و صدمات وادره ناشی از حوادث و آفات به محصولات کشاورزی، باغی و دام و طیور را جبران نماید. در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.-بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022250شرکت بیمه متعهد می شود که هزینه های دادگاهی علیه بیمه گذار را پوشش دهد. شامل هزینه های وکالت، شاهد، هزینه های دادرسی و هرگونه هزینه های قانونی دیگر پرداخت می نماید. -بیمه مرکزی ایران/ شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2330001022267شرکت بیمه متعهد می شود که خسارت های فیزیکی وارد شده به کامپیوتر، لپ تاپ و تبلت و سایر لوازم متصل به کامپیوتر را جبران نماید. خسارات ناشی از آتشسوزی، نفوذ مایعات به داخل اجزاء، سقوط یا برخورد با جسم خارجی، وقوع حادثه، نوسانات جریان برق و سرقت باشد.-بیمه
2330001031177خدمات دفاع ملی و نظم عمومی و امنیتی و ایمنی
2330001031184خدمات سیاست و امور شهری
2330001031191سازمان ها و باشگاه ها
2330001031207زمین و ساختمان ها و سازه ها و بزرگراه ها
2330001031214ابزارهای مالی، قراردادها و توافقات
2330001003143 – معافخدمات بیمه درمان تکمیلی
جدول شناسه‌های عمومی خدمت که از سایت stuffid تهیه شده است.

نرم افزار سامانه۲۶ به صورت ساده و سریع تمامی صورتحساب های مالی شما را به سازمان مالیاتی ارسال می‌کند. همچنین در این فرایند هر زمان که نیاز به راهنمایی داشته باشید می‌توانید با تیم پشتیبانی سامانه۲۶ ارتباط برقرار نمایید.

Amkmmodir

Amkmmodir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

آخرین مطالب