دسته‌بندی: سوالات متداول

سوالات متدوال
سوالات متداول
Amkmmodir

فاکتور فروش فصل زمستان در سامانه مودیان ارسال نکردم آیا باید در گزارش فصلی فصل زمستان رد کنم؟

📌در صورتی که در سامانه مودیان فاکتور ارسال نشه طبق بند الف ماده 22 عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش

ادامه مطلب »
سوالات متدوال
سوالات متداول
Amkmmodir

فاکتور فروش فصل زمستان در سامانه مودیان رد نکردم آیا باید در گزارش فصلی فصل زمستان رد کنم ؟

📌 در صورتی که در سامانه مودیان فاکتور ارسال نشه طبق بند الف ماده 22 عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش

ادامه مطلب »
سوالات متدوال
سوالات متداول
Amkmmodir

درصورت ارسال فاکتورها به سامانه مودیان آیا نیاز هست در معاملات فصلی هم ارسال کنیم؟

طبق ماده 7 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آن‌ها در سامانه فهرست معاملات موضوع

ادامه مطلب »
سوالات متدوال
سوالات متداول
Amkmmodir

سوالات متدوال

صورتحساب الکترونیک نقدی با تاریخ زمستان ۱۴۰۲ صادر شده باشد و در تاریخ درج در کارپوشه فروشنده دارای حد مجاز فروش نباشد و خریدار صورتحساب

ادامه مطلب »

سوالات پرتکرار

آیا امکان استفاده از یک شناسه کالا/خدمات در چند ردیف از صورتحساب‌های الکترونیکی وجود دارد؟ در خصوص شناسه کالا/خدمت عمومی، امکان استفاده از یک شناسه

ادامه مطلب »