دسته‌بندی: آموزش

نکته
آموزش
Amkmmodir

کدام یک از مودیان ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض از طرف سازمان هستند؟

اظهارنامه پیش فرض برای کلیه مودیان فراخوان شده مالیات ارزش افزوده خواهد بود. لذا اگر فردی مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما نسبت

ادامه مطلب »